วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

[ความต่างของการแปรรูปเมล็ดกาแฟ]


การแปรรูปเมล็ดกาแฟ สำหรับเกษตรกรคงเป็นการทำตามความคุ้นเคย และความพร้อมในด้านของเครื่องไม้เครื่องมือ ทำให้คุณภาพของเมล็ดกาแฟมีความแตกต่างกัน แม้แต่ในหมู่บ้านเดียวกัน ก็ยังมีกลิ่น และรสชาติที่ต่างกันออกไป วันนี้ผมจะขอนำเสนอวิธีการแปรรูปในแบบต่างๆ ที่จะสามารถสร้างความแตกต่างในคาแรคเตอร์ให้กับเมล็ดกาแฟของเกษตรกร โดยเริ่มจาก
          
PULPED PROCESS กระบวนการแปรรูปแบบเบียก คงเป็นวิธีที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีโดยเริ่มจากการให้ความสำคัญกับการเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟที่สุกเต็มที่ แล้วทำการปอกเปลือกและล้างเมือกออกจากเมล็ดกาแฟ หลังจากนั้นทำแห้งด้วยวิธีเชิงกล โดยการตากแดด เมล็ดกาแฟจะมีความสะอาด โดยจะมีลักษณะช่วงกลิ่น จากกลิ่นช็อคโกแลตถึงกลิ่นส้มหวาน
            NATURAL PROCESS กระบวนการแปรรูปตามธรรมชาติ เป็นกระบวนการแปรรูปที่ทำกันมากในประเทศบราซิล โดยจะเป็นการทำให้เมล็ดกาแฟแห้งด้วยวิธีเชิงกล โดยจะแห้งบนต้นกาแฟหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟ ซึ่งเมล็ดกาแฟจะแห้งในเปลือกตั้งแต่บนต้นกาแฟ ทำให้เปลือกเชอรี่และเมือกแห้งไปด้วย หลังจากนั้นก็ทำการสีเปลือกออก การแปรรูปด้วยวิธี NATURAL PROCESS จะมีลักษณะเด่นชัดในด้านของรสชาติและกลิ่นที่คล้ายผลไม้สุก มีความเป็นกรด (acidity) จากน้อยไปกลาง และมี Body ที่ดี
            WASHED FERMENTED PROCESS กระบวนการแปรรูปด้วยการหมักและล้าง เป็นกระบวนการแปรรูปที่นิยมกันมากในประเทศผู้ผลิตอเมริกากลางและใต้ แต่จะไม่ค่อยมีในประเทศบราซิล โดยเริ่มจากการปอกเปลือกเหลือไว้เพียงเมือก และนำเมล็ดกาแฟหมักไว้ในถัง ในตัวเมล็ดกาแฟจะมีเอนไซม์ช่วยในย่อยสลายเมือกตามธรรมชาติ และทำการล้าง นำไปตากแห้งด้วยแสงแดด
            กระบวนการแปรรูปด้วยการหมักและล้าง จะทำให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีความสะอาด มีความเป็นกรดในระดับกลาง กลิ่นและรสชาติคล้ายช็อกโกแลต
            PULPED RAISIN PROCESS กระบวนการแปรรูปแบบแห้งคล้ายลูกเกด ในช่วงฤดูฝน ก่อนฤดูกการเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟเกษตรกรต้องดูแลรักษาให้เมล็ดกาแฟสุกได้เต็มที่โดยกระบวนการนี้จะเป็นการเลือกเก็บเพียงเมล็ดที่สุกเต็มที่แต่ไม่ถึงกับแห้งบนต้น โดยเมล็ดกาแฟจะสุกสุดๆมีลักษณะคล้ายกับลูกเกดแต่ไม่กับแห้ง โดยวิธีการนี้จะเป็นการคัดแยกเมล็ดกาแฟจากระดับความสุก หลังจากคัดเลือกเมล็ดกาแฟแล้ว จึงทำการปอกเปลือกเมล็ดกาแฟและตากด้วยแสงแดด

            โดยกระบวนการแปรรูปนี้ทำให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคาแลกเตอร์ที่แตกต่าง และเป็นการผสมผสานตามธรรมชาติ ซึ่งทำให้กาแฟมีความหวานมาก มีความสมดุลของ Body และ Acidity และมีองค์ประกอบของกลิ่น Hazelnut และ Walnut

อ้างอิง : 4 different methods www.coffeexperts.eu 

เริ่มจะเข้าหน้าฝนกันแล้ว ดูแลผลผลิตกาแฟของท่านให้ดีนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น